Dzisiaj jest niedziela 25 lipca 2021, imieniny obchodzą: Walentyna, Krzysztof, Jakub
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Skarbnik

 

Skarbnik Gminy
Magdalena Wanserska

Telefon:(0-58) 673-20-96
e-mail:ugpuck@onet.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektów budżetu.
2. Dokonywanie analiz budżetu i informowanie Wójta o jego realizacji.
3. Przekazywanie kierownikom referatów i dla samodzielnych stanowisk wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowywania projektów planu budżetowego.
4. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
5. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
6. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Ustawy o finansach publicznych.
7. Sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowo – Budżetowego.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.