Dzisiaj jest środa 30 września 2020, imieniny obchodzą: Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Pytanie do Wójta

 

 

Jeżeli chcesz zapytać Wójta o ważną dla Ciebie sprawę związaną z działalnością Gminy Puck nie musisz już przychodzić do Urzędu Gminy. Możesz zadać pytanie korzystając z naszego serwisu internetowego.

 

Zadaj pytanie Wójtowi +
  
  
Pytania i odpowiedzi   Strona 3 z 6 Sortuj według daty: Malejąco
  
Autor: Jerzy Paczyński Data: 2013-06-26 10:01:38
Temat: Opłata za śmieci Miejscowosc: Leśniewo

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie Opłatę za wywóz śmieci chcę dokonywać przelewem. W związku z tym mam pytanie. Na jakie konto mogę tego dokonać? Mam nadzieję, że mogę wnosić opłaty za więcej niż jeden miesiąc.

Odpowiedź:

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszą opłatę  za odpady należy dokonać do 15 lipca 2013 roku.

 Opłaty dokonać można:

 * gotówką w kasie Urzędu Gminy Puck , ul. 10 Lutego 29, w dni robocze, w godzinach 900 – 1400

* przelewem na rachunek bankowy Gminy Puck nr 13 8349 0002 0008 9500 2000 0010

w Banku Spółdzielczy Krokowa podając w tytule przelewu „opłata za odpady”.  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się na podstawie złożonej deklaracji i w wysokości obliczonej przez składającego w deklaracji.

Mieszkańcy nie otrzymują faktur ani decyzji za wywóz odpady.  Informacje w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Puck, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58  673-56-38. Opłaty można dokonywać co miesiąc lub też płacąc kilka rat jednocześnie.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Artur Bochoń Data: 2013-06-24 20:40:25
Temat: Rondo przy szkole podstawowej Miejscowosc: Leśniewo

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie! Chciałbym zapytać na jakim etapie są prace związane z rondem na ulicy puckiej, które to rondo miało spowolnić ruch kołowy w sąsiedztwie szkoły? Jedyne informacje jakie uzyskałem w Zarządzie Dróg Powiatowych to to iż cytuję \"jest planowane\". Czy będzie planowane przez kolejne 10 lat tak jak szkoła? Kolejna sprawa to chodnik biegnący wzdłuż ul. Puckiej. Na jednym z zebrań wiejskich (3 lata temu)taki chodnik Pan obiecał.... Poza tym ogromne gratulacje i podziekowania za prawie gotową szkołę. Naprawdę inwestycja jest z najwyższej półki.

Odpowiedź:

Sz. Panie

W nawiązaniu do zapytania informuję, że dnia 21.03.2012 r. Gmina Puck podpisała umowę z firmą PE-POLSKA Sp. z o.o. mającą siedzibę w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 19/23 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę nawierzchni drogowej ul. Mechowskiej w Leśniewie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Puckiej, Mechowskiej i Kościelnej. Termin wykonanie kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia wynosił 6 miesięcy po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Kompletna dokumentacja projektowa powinna być dostarczona do Zamawiającego do dnia 08.04.2013 r. Jednakże firma projektowa nie wywiązała się ze swojego zobowiązania i dnia 07.05.2013 r. Gmina Puck odstąpiła od zawartej umowy. Nierzetelność projektantów spowodowała opóźnienia w realizacji zamierzenia, zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Puck planem inwestycyjnym na rok 2013, tj. wykonanie robót związanych z budową drogi – ul. Mechowskiej w Leśniewie i rondem. W chwili obecnej zlecono prace projektowe innej firmie i do końca lipca powinny zostać ukończone. Po otrzymaniu projektu budowlanego niezwłocznie wystąpimy do Starosty Puckiego o wydanie pozwolenia na budowę, a po jego otrzymaniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę robót drogowych.

Ponadto informuję, iż ul. Pucka w Leśniewie jest drogą powiatową nr 1440G i budowa chodnika przy tej ulicy uzależniona jest od opracowania dokumentacji projektowej przez właściciela drogi. Gmina Puck wyraża wolę partycypacji w kosztach budowy chodnika.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Krzysztof Cuprjak Data: 2013-06-16 16:45:47
Temat: Kanalizacja Miejscowosc: Połczyno

Treść pytania:

Witam. Panie Wójcie na jakim etapie jest budowa sieci kanalizacyjnej w m. Połczyno.? Chodzi o nowe działki ul Sosnowa, Świerkowa, Dębowa...Mam jeszcze drugie pytanie ..ile firm przystąpiło do przetargu na odbiór śmieci w Gminie Puck?

Odpowiedź:

Sz. P.

Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia z właścicielami działek i instytucjami. Planowane złożenie projektu o pozwolenie na budowę - marzec 2014 r.

W przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puck i ich zagospodarowanie oferty złożyło 5 firm. Wyniki ogłoszone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Puck.

 

z poważaniem

Wójta Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Agnieszka Rosa Data: 2013-06-15 20:45:49
Temat: Staż/ praca Miejscowosc: Puck

Treść pytania:

Witam serdecznie Pana Wójta. Moje pytanie kieruję do Pana ponieważ chciałabym uzyskać informację czy w najbliższym czasie planowane będą jakieś przyjęcia do pracy/ staż w Państwa instytucji? pozdrawiam A.R

Odpowiedź:

Sz.P.

W odpowiedzi na Pani zapytanie, informuję że w chwili obecnej nie przewiduje się zawarcia kolejnej umowy z PUP w Pucku o zorganizowanie stażu.

Na dzień dziesiejszy jesteśmy zobligowani do realizacji umowy podpisanej w m-cu lutym br.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Marta Drzeżdżon Data: 2013-06-13 09:03:42
Temat: Śmieci Miejscowosc: Starzyno

Treść pytania:

Panie Wójcie, chciałabym się dowiedzieć czemu ulotki dotyczące segregowania śmieci nie zostały dostarczone do każdego gospodarstwa domowego? Osoby posiadające internet mogą ją sobie obejrzeć na stroni bip urzędu a co z resztą mieszkańców. Sporo osób czuje się nie doinformowanych. Co z nowym harmonogramem wywozu śmieci kiedy zostanie ustalony?

Odpowiedź:

Sz.P.

Ulotka dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Puck została podana do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. została umieszczona na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.bip.gmina.puck.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Puck. Ponadto ulotki były rozpowszechniane podczas corocznych zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach w miesiącu lutym bieżącego roku, a nadal są dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy Puck.

Jeżeli chodzi o szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, zostanie on ustalony i dostarczony każdemu właścicielowi nieruchomości do dnia 01.07.2013 roku. Harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej www.bip.gmina.puck.pl.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Michał Kaczmarek Data: 2013-05-23 12:01:24
Temat: Opłaty za wywóz śmieci Miejscowosc: Żelistrzewo

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie, Piszę w sprawie opłat za wywóz smieci ustalonych przez Radę Gminy Puck w uchwale NR XXV / 94 / 12 z 8 listopada 2012 na kwotę 13,60 zł miesięcznie (10 zł przy zbiorze selektywnym). Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 r (Dziennik Ustaw z dn. 19.02.2013 r., poz. 228) Art. 6k ustęp 4: Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Pytanie jest nastepujące, czy można się spodziewać wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych w opłatach za wywóz śmieci skoro ustawodawca wprowadził już taką możliwość w w/w nowelizacji? Bardzo proszę o przedyskutowanie tej kwestii podczas najbliższego posiedzenia Rady Gminy Puck. Z poważaniem. M.Kaczmarek

Odpowiedź:

Sz.P.

Ustawa z dnia 25.01.2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 228) wprowadziła możliwość różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z delegaturą zawartą w art. 6k ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podjęcie decyzji o wprowadzeniu zróżnicowanych stawek opłaty, zwolnień przedmiotowych czy ustanowieniu dopłat. Dlatego też, mając na uwadze dobro mieszkańców, do Rady Gminy Puck zostanie skierowany wniosek o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zróżnicowanych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określeniu ewentualnych kryteriów i zasad ustalania tych opłat. To Rada Gminy Puck podejmie decyzję o ewentualnych ulgach w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: kosciej krystynaa Data: 2013-05-14 12:44:04
Temat: sprawy mieszkaniowe Miejscowosc: mieroszyno

Treść pytania:

dzien dobry jak widze w mojej sprawie cisza , prosze sprawdzic stan tego domu ja niebede remontowac bo niejestem wlascicielem , ani wynajmowac bo wynajecie jest na krutki okres a co potem pod most juz raz sie zapalilo czy mosin sie cos stac zeby zareagowac

Odpowiedź:

Sz. P.

W dniu 7 czerwca br. pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku podał możliwości rozwiązania Pani problemu mieszkaniowego.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Artur Bochoń Data: 2013-05-13 13:44:42
Temat: Pojemniki na śmieci Miejscowosc: Leśniewo

Treść pytania:

Szanowny Panie Wójcie! Czy w związku z tzw. \"ustawą śmieciową\" gmina nakłada na mieszkańca szczególny wymóg dotyczący parametrów (oprócz pojemności i koloru) pojemników na odpady? Niestety w żadnej uchwale nie doczytałem się niczego na temat wymiarów pojemników (oprócz pojemności i kolorów). Rozumiem, że każdy pojemnik, w odpowiednim kolorze i pojemności od 110 do 240 litrów jest prawidłowy? dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Sz. Panie

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Puck zobligowana została do określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck rodzajów i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Wymiary pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych określone zostały wymaganiami Polskich Norm zawartych w  przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). Pojemniki muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

Kupując pojemniki należy zawrócić uwagę, by posiadały atest a ich pojemność dobrać odpowiednio do ilości produkowanych odpadów.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: adam drzezdzon Data: 2013-05-10 19:22:29
Temat: smieci/odpady Miejscowosc: starzyno

Treść pytania:

witam. chcialbym zapytac gdzie po wprowadzeniu nowego sytemu zbiorki smieci bedzie mozna oddac odpady tzw. radioaktywne - wbrew pozorm jest ich cale mnostwo np.czujniki dymu-p.poż .

Odpowiedź:

Sz. Panie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakreślony przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), który zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku, obejmuje swym zakresem jedynie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

Odpady promieniotwórcze zwane radioaktywnymi nie stanowią odpadów komunalnych. Odpady radioaktywne podlegają regulacjom przepisów ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.) i nie mieszczą się w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Izotopowe (jonizacyjne)czujniki dymu, o których wspomniał Pan w zapytaniu, są produktem przestarzałym i zostały niemalże całkowicie wyparte przez czujniki optyczne niezawierające związków radioaktywnych.

Jeżeli posiada Pan izotopowy czujnik dymu, jego instalacja, konserwacja, demontaż i transport muszą zostać wykonane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie wydawane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Zużyty izotopowy czujnik należy przekazać do utylizacji firmie dokonującej konserwacji systemu przeciwpożarowego.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Marek Jan Labuda Data: 2013-04-04 22:45:52
Temat: Przełożenie Terminu Kwalifikacji Wojskowej Miejscowosc: Rekowo Górne

Treść pytania:

Dzień dobry Panie Wójcie. Zwracam się do pana z pytaniem czy istniałaby możliwość przełożenia terminu kwalifikacji wojskowej (Wezwanie nr 92/2013) z dnia 2013.04.12 o godz 8.00 na jakiś inny termin. Ponieważ w ten dzień o godzinie 9 mam egzamin na prawo jazdy. Jeśli jest to możliwe to, co muszę zrobić? Dziękuję i pozdrawiam z poważaniem Marek Labuda.

Odpowiedź:

Sz. P.

Istnieje możliwość przełożenia terminu kwalifikacji wojskowej. Proszę się zgdłosić w dniu 15.04.2013 r. o godz. 8.00 - pozostałe warunki bez zmian. Więcej informacji może Pan uzyskać pod. numer tel. 58 673 56 29.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Rafał Potrykus Data: 2013-03-21 12:00:07
Temat: Ustawa śmieciowa a prowadzenie działalnośći gospodarczej. Miejscowosc: Połczyno

Treść pytania:

Dzień dobry Panie Wójcie. Prowadzę jedno osobową działalność gospodarczą na terenie Gminy Puck.Jest to biuro zajmujące się pośrednictwem kredytowym.Mam pytanie czy według nowej ustawy dot. wywozu śmieci muszę do 30 czerwca 2013 r. podpisać umowę z firmą komunalną na wywóz śmieci?Jak to ma wyglądać?I ile będzie wynosić opłata miesięczna za wywóz śmieci?Działalność prowadzę w domu,który i tak już zostanie objęty stawką za osobę.Czy muszę dodatkowo podpisywać umowę i płacić za wywóz?Proszę o informację w tej sprawie. Z poważaniem Rafał Potrykus

Odpowiedź:

Sz. P.

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) jest Pan zobowiązany do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej od chwili rozpoczęcia owej działalności.

Jest Pan zobligowany podpisać odrębną umowę na odbiór odpadów z działalności gospodarczej, mimo tego, że prowadzi Pan działalność w budynku mieszkalnym, który zostaje objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Umowę na odbiór odpadów należy podpisać z firmą posiadającą aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Puck. Wykaz podmiotów wpisanych do wyżej wymienionego rejestru znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Puck pod adresem http://bip.gmina.puck.pl w zakładce "Dospodarka odpadami".

Stawka opłaty za wywóz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej leży w gestii firmy wywozowej i to u przewoźnika należy dowiadywać się o wysokość opłaty.

 

z poważaniem

Wójt Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk

  
1 2 3 4 5 6 Pierwsza Poprzednia
Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.