Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Wójt Gminy

 

 Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Telefon: (0-58) 673-20-96
e-mail: ugpuck@onet.pl
Godziny przyjęć interesantów: Wójt przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 8.30 do 11.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie bądź telefonicznie pod numerem (0-58) 673-20-96

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY PUCK

Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
3. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.
4. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
6. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad.

7. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
- Zastępcy Wójta,
- Sekretarza Gminy,
- Skarbnika Gminy.

8. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością następujących komórek organizacyjnych:
- Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich,
- Referat Finansowo – Budżetowy,
- Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pucku,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej w Pucku,
- stanowisko ds. alkoholowych,
- stanowisko ds. obrony cywilnej,
- stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.

11. Wójt jest Terenowym Szefem Obrony Cywilnej.

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.