Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Sekretarz

 

Sekretarz Gminy
Maria Stenzel

Telefon:(0-58) 673-20-96
e-mail:ugpuck@onet.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA GMINY

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1. Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy, a w szczególności:
- opracowywanie lub współudział w opracowaniu projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,
- nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
- sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
- dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
- planuje koszty Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
- koordynuje i nadzoruje prace remontowe w budynku Urzędu,
- nadzoruje zakupy środków trwałych i materiałów,
- dba o dostarczenie dla Urzędu Gminy bieżących przepisów prawnych,
- wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.

2. Współpracuje z Radą Gminy i prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał.
3. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli.
4. Prowadzi sprawy związane z wyborami, referendami i spisami.
5. Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich.
6. Realizuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
7. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.