O projekcie

 

Projekt „Mówię, liczę doświadczam! – Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Gminy Puck" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do uczniów 3 Szkół Podstawowych i 4 Gimnazjów (1473 uczniów) położonych na terenie Gminy Puck.

 

Głównym założeniem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego wzmacniającego kompetencje kluczowe zwłaszcza matematyczne, naukowo-techniczne oraz językowe, poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

 

Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w następujących zajęciach dodatkowych:

 

TRENING MATEMATYCZNY – zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem sprzętu ICT wzmacniające kompetencje matematyczne.
Zajęcia będą miały na celu zastosowanie myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji życiowych. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.

 

MŁODY INŻYNIER PROGRAMUJE I EKSPERYMENTUJE – dodatkowe zajęcia wzmacniające kompetencje naukowo-techniczne. Zajęcia składać się będą z 2 modułów:
Moduł A – Młody inżynier programuje – zajęcia polegać będą na zbudowaniu przez uczennicę/ucznia robota, który po zaprogramowaniu będzie zdolny do poruszania się, komunikowania i rozwiązywania postawionego problemu. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
Moduł B – Młody inżynier eksperymentuje – dzieci i młodzież weźmie udział w prowadzonych w Centrum Hewelianum pokazowych zajęciach praktycznego wykorzystania zjawisk magnetycznych w badaniach naukowych, technice i medycynie oraz właściwościach fizycznych przedmiotów schłodzonych do niskiej temperatury. W zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz
I-III gimnazjum.

 

ROZUMIEM I MÓWIĘ PO ANGIELSKU – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Udział w tych zajęciach pozwoli uczniom nabyć umiejętność porozumiewania się w języku obcym. W zajęciach wezmą udział chętni uczniowie IV-VI klas szkoły podstawowej oraz
I-III gimnazjum.

Realizacja wszystkich elementów projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Puck. Pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy skutkującej uzyskiwaniem lepszych wyników w nauce, podejmowaniu dalszej edukacji, rozbudzeniu zainteresowania naukami technicznymi.

Zainteresowani uczniowie będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia, który dostępny będzie na stronie internetowej i w szkole. O udziale w projekcie będą decydować kryteria formalne tzn. uczęszczanie do jednej z 3 Szkół Podstawowych lub jednego z 4 Gimnazjów na terenie Gminy Puck (dotyczy wszystkich zajęć) oraz kolejność zgłoszeń (dotyczy zajęć - Rozumiem i mówię po angielsku!).