O projekcie

O projekcie:

 

Projekt „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół podstawowych z Gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do uczniów 13 szkół podstawowych (1689 uczniów) położonych na terenie Gminy Puck.

 

Szkoły Podstawowe biorące udział w projekcie:

 

 • Szkoła w Żelistrzewie
 • Szkoła w Strzelnie
 • Szkoła w Mrzezinie
 • Szkoła w Rekowie Górnym
 • Szkoła w Starzynie
 • Szkoła w Celbowie
 • Szkoła w Darzlubiu
 • Szkoła w Połczynie
 • Szkoła w Gnieżdżewie
 • Szkoła w Werblini
 • Szkoła w Łebczu
 • Szkoła w Mieroszynie
 • Szkoła w Leśniewie
 

 

Głównym założeniem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego wzmacniającego kompetencje kluczowe, poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

 

Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w następujących zajęciach dodatkowych:

 

Nauka-Technika-Eksperyment - zajęcia polegające na wyjaśnianiu (przy użyciu maszyn, próbówek i eksponatów itp.) praw przyrody za pomocą eksperymentów. Zajęcia składać się będą z 2 części, w 1-szej części trwającej 5 h, dzieci uczestniczyć będą w interaktywnych zajęciach składają się z bloków: maszyny proste, dźwięk, grawitacja, temperatura, siła nośna. Podczas samodzielnie przeprowadzanych eksperymentów uczniowie doświadczą czym jest siła, energia, dźwięk, jak zimny jest ciekły azot, itp. Pod koniec zajęć dostana zdanie do rozwiązania, które sprawdzone zostanie na drugim spotkaniu. W zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie klas I, II i III. W ramach zajęć wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne odbędą się również wizyty edukacyjne w Centrum Hewelianum w Gdańsku. Uczniowie wezmą aktywny udział w wystawie „Energia, Niebo i Słońce”. W wyjazdach wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV, V i VI wszystkich szkół.

 

Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem sprzętu ICT ( komputery) wzmacniających kompetencje matematyczne - Zajęcia będą miały na celu zastosowanie myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji życiowych. W zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie klas VI z 13 szkół podstawowych.

 

Z angielskim na ty- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego wzmacniające kompetencje językowe. Udział w tych zajęciach pozwoli uczniom nabyć umiejętność porozumiewania się w języku obcym. W zajęciach wezmą udział chętni uczniowie IV, V i VI klas ze wszystkich szkół.

 

Realizacja wszystkich elementów projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenu Gminy Puck w stosunku do rówieśników z miast. Pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy skutkującej uzyskiwaniem lepszych wyników w nauce, podejmowaniu dalszej edukacji, rozbudzeniu zainteresowania naukami technicznymi.

 

Zainteresowani uczniowie będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia, który dostępny będzie na stronie internetowej i w szkole. O udziale w projekcie będą decydować kryteria formalne tzn. uczęszczanie do jednej z 13 szkół, a w przypadku jęz. angielskiego decydować będzie kolejność zgłoszeń i uzyskany stopień z jego nauki na koniec poprzedniej klasy.

 

 • Szkoła w
Projekt „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół podstawowych z Gminy Puck”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
skierowany jest do uczniów 13 szkół podstawowych (1689 uczniów) położonych na terenie Gminy Puck.