Powrót na stronę główną

O projekcie

Ważne linki

O projekcie
Projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość gimnazjalistów z Gminy Puck" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do uczniów 4 gimnazjów (1150 uczniów) położonych na terenie Gminy Puck. Głównym założeniem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego wzmacniającego kompetencje kluczowe, poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w następujących zajęciach dodatkowych:
Nauka-Technika-Eksperyment - zajęcia polegające na wyjaśnianiu (przy użyciu maszyn, próbówek i eksponatów itp.) praw przyrody za pomocą eksperymentów. Podczas samodzielnie przeprowadzanych eksperymentów uczniowie doświadczą czym jest energia, ciepło, dźwięk, jak zimny jest ciekły azot, poznają konstrukcję skrzydła samolotu itp. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych z Politechniki Gdańskiej. Jako podsumowanie zajęć na boisku szkolnym odbędą się pokazy dla uczniów. Podczas pokazu uczniowie poznają działanie zasad fizyki i chemii w atrakcyjnej formie m. in. pokaz grzmotu i tworzenie chmur. W zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie.

Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem tablic interaktywnych wzmacniających kompetencje matematyczne - Zajęcia będą prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej i polegać będą na rozwiązywaniu zadań, w których uczeń samodzielnie rozwiązuje problem. Szczególny nacisk zostanie położony na powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Pozwoli to na lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów końcowych i zwiększenie kompetencji matematycznych. W zajęciach wezmą udział wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego wzmacniające kompetencje językowe - Dzięki zajęciom uczniowie nabędą umiejętności w zakresie komunikacji językowej obejmującej rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, rozumienia i pisania teksów. Udział w tych zajęciach pozwoli uczniom nabyć umiejętność porozumiewania się w języku obcym. W zajęciach wezmą udział chętni uczniowie wszystkich klas gimnazjum.
Realizacja wszystkich elementów projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenu Gminy Puck w stosunku do rówieśników z miast. Pozwoli na nabycie umiejętności i wiedzy skutkującej uzyskiwaniem lepszych wyników w nauce, podejmowaniu dalszej edukacji, rozbudzeniu zainteresowania naukami technicznymi i zwiększeniu w przyszłości zdolności do bycia zatrudnionym.

Zainteresowani uczniowie będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia, który dostępny będzie na stronie internetowej i w szkole. O udziale w projekcie będą decydować kryteria formalne tzn. uczęszczanie do gimnazjum na terenie Gminy Puck oraz kolejność zgłoszeń.
Projekt „ Edukacja szansą na lepszą przyszłość gimnazjalistów z Gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © 2009 Gmina Puck. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: seenet.pl
„strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"