Kontakt

Kontakt:

 

Email: zopo_puck@wp.pl

 

Telefon: 058/673-56-36

 

Fax: 058/673-00-49

Projekt „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół podstawowych z Gminy Puck”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
skierowany jest do uczniów 13 szkół podstawowych (1689 uczniów) położonych na terenie Gminy Puck.