Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
jednorazowe zezwolenie

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  Druk do pobrania.

2. Do wniosku należy dołączyć:

-     pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy,

-     pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu) na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

-     szkic sytuacyjny (dokładne oznaczenie miejsca sprzedaży, podawania oraz miejsca spożycia napojów alkoholowych),

-     kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Puck),

-     umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką spółkę,

-     pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. 

 


Wymagania:

  • wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck  Harmonogram posiedzeń GKRPA w Gminie Puck
  • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

 

Opłaty:

  • Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł.
  • Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł.
  • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2.100,00 zł.

 

 

Opłata skarbowa:  Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100  Puck

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 42 (II piętro) Urzędu Gminy Puck, tel. (58) 673 56 53  

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 

 

Dodatkowe informacje:

  1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie  do spożycia  poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne  rodzaje napojów alkoholowych.
  2.  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Puck, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck.
  3. Gminna Komisja RPA spotyka się dwa razy w miesiącu.
  4. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
  5. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.