Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Historia Gminy

Historia     
 
Dzieje Ziemi Puckiej sięgają odległych czasów, bo aż VIII tysiąclecia p.n.e. , kiedy to zmieniający się klimat po zlodowaceniach stworzył warunki dla rozwoju życia na tym terenie. Myśliwi, łowcy fok tworzyli pierwsze obozowiska, osady. Epoka kamienia przez tysiąclecia budowała kulturę tej ziemi. Badania archeologiczne w Rzucewie otwierają nam perspektywę na osadę łowców fok. Wczesne średniowiecze, już słowiańskie, kaszubskie stworzyło obraz zasiedlenia, który utrzymał się po dzień dzisiejszy. Chodząc, jeżdżąc drogami gminy pamiętajmy o ich pradawnym początku wytyczenia. Sieć osadnicza w XII i XIII stuleciu jest już potwierdzana dokumentami z potwierdzeniem własności: książęcej, zakonnej, rycerskiej... Utrata suwerenności przez Pomorze na rzecz Krzyżaków przynosi przeobrażenie stosunków prawnych i gospodarczych. Wojna trzynastoletnia przywraca Ziemię Pucką polskiej orbicie politycznej. Zwycięska bitwa pod Świecinem w 1462r. pozostała w pamięci Kaszubów.Czasy średniowiecza, także nowożytne, stają pod znakiem dominacji gospodarczej Gdańska nad tą ziemią. Często staje się ona elementem przetargu w wielkiej polityce Rzeczpospolitej. W czasach starostwa dawne dobra książęce, później krzyżackie, przeszły na własność króla i były wydzierżawiane najczęściej kolejnym starostom. Część ziem wciąż należała do klasztorów w Oliwie i Żarnowcu. Posiadłości szlacheckie uległy z czasem rozdrobnieniu. Stopniowo zostały skupione duże dobra w rękach zamożnych rodów Wejherów, Sobieskich, Krokowskich i Przebendowskich. Rody te odegrały wybitną rolę w rozwoju Pomorza, kreowaniu wartości narodowych. Czasy zaboru pruskiego przekreśliły dotychczasowy układ polityczno - gospodarczy. Niemcy zdominowali życie codzienne Kaszubów. Konferencja wersalska przyznając po I wojnie światowej w 1919 Pomorze gdańskie Polsce otworzyła nowy rozdział rozwoju, również naszej gminy. Znaczącą rolę w wielkiej polityce odegrał Antoni Abraham (1869-1923, wybitny działacz narodowy i społecznik, delegat kaszubski na konferencję pokojową w Paryżu, a pochodzący ze Zdrady, właśnie naszej wsi. Symboliczne Zaślubiny Polski z Morzem 10 lutego 1920r, dokonane przez gen. Józefa Hallera w Pucku przypieczętowały związek z macierzą.

Z Ziemi Puckiej wyszło wiele znakomitych osobowości, działaczy kaszubskich. Spośród najwybitniejszych należy wspomnieć:

  • ks. Mateusza Jana Judyckiego, oficjała gdańskiego i pomorskiego w latach 1637 - 1642,
  • Floriana Stanisława Ceynowę (1817 -1881) ze Sławoszyna, lekarza, badacza folkloru i dialektu kaszubskiego, działacza politycznego,
  • Franciszka Żaczka (1841 - 1889), również ze Sławoszyna, lekarza, współpracownika Ceynowy,
  • Księża Antoni (1797 - 1876) i Andrzej (1814 - 1888) Pomieczyńscy, działacze narodowi,
  • Antoniego Abrahama (1869 - 1923) działacza narodowego i społecznika, delegata kaszubskiego na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r.

 
Z tej ziemi wyrośli też najciekawsi twórcy literatury kaszubskiej:

  • Alojzy Budzisz (1874 - 1934),
  • Jan Patock (1886 - 1940),
  • Franciszek Goyka (1844 - 1927), gawędziarz, urodzony w Sławoszynie, który stał się wzorem dla Augustyna Necla (1902 - 1976) autora powieści z życia kaszubskich rybaków.

Należy też wymienić znakomitego literata i naukowca Jana Drzeżdżona (1937 - 1992) z Domatowa

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.