Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Atrakcje turystyczne

Gmina Puck leży w północno-wschodniej, nadmorskiej części województwa pomorskiego. Ta niezwykle urozmaicona pod względem przyrodniczym kraina, opiera się o brzeg Zatoki Puckiej i panuje nad wodami Małego Morza stromymi klifami Kępy Puckiej i Swarzewskiej. Od północy wcina się w pas zalesionych wydm nadmorskich i ogarnia rozległy teren łąk, torfowisk, bagien łączących się z  Bielawskimi Błotami. Granica zachodnia biegnie morenowymi wzniesieniami Wysoczyzny Żarnowieckiej pośród starych lasów zwanych Puszczą Darzlubską, a zawijając na południu ku zatoce schodzi na Moście Błota w kierunku ujścia Redy. Rzeki gminy należą do dwóch zlewisk: Płutnica, Gizdepka i Reda wpływają do Zatoki Puckiej, a Czarna Woda wpada do Bałtyku. Klimat tego obszaru pozostaje pod wyraźnym wpływem morza. Roślinność bagienna rozległych torfowisk, tworzy bezpieczną ostoję ptaków. W lokalnym pejzażu zachwyca urocze jezioro Dobre, ocienione lasem.

 

 

Współczesny obraz Gminy Puck naznaczony został znakami nowoczesności… Ponad jej pięknym pejzażem dominują siłownie wiatrowe. Z daleka rytmicznym ruchem śmigieł kreślą nowy wymiar rzeczywistości. Ale za tym „modernistycznym kadrem”… kryje się wiele starych tajemnic. Doskonałą trasą spacerów jest Puszcza Darzlubska oraz klifowy brzeg Zatoki Puckiej, od Swarzewa po Rzucewo i Osłonino. Amatorom wędkowania warto polecić leśne Jezioro Dobre i oczywiście Zatokę Pucką z doskonałymi warunkami do żeglowania. Największą jednak osobliwością przyrodniczą Gminy Puck są jedyne w swoim rodzaju groty w Mechowie. Charakterystycznie powyginane słupy u wejścia tworzą niesamowity, tajemniczy nastrój. Niskie komory zbudowane ze żwirowych zlepieńców, czynią je unikalnymi w skali całego Niżu europejskiego. Gminę Puck przecinają kwalifikowane szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, konne, ale znaczącym i rokującym ogromne nadzieje jest szlak cysterski. Promujemy Pomorski Szlak Cysterski biegnący przez Gminę Puck, który wprowadza nas w krąg europejskiego szlaku kulturowego, niezwykle bogatego i nasyconego wybitnymi zabytkami  cysterskimi. Miejscowości Gminy Puck należące do cystersów, takie jak Starzyno i Starzyński Dwór, Werblinia, Mechowo, Domatowo, Leśniewo, Darzlubie stanowią od pocz. XIII w. aż do transformacji zaborczej 1772 r. zwartą domenę, wyróżniającą się na przestrzeni dziejów kaszubskiej Nordy. Już u początku erygowano dwie parafie na dobrach klasztornych, w Starzynie oraz Mechowie, i to te dwa kościoły parafialne z fundacji cysterskiej są dla nas turystycznym atutem. Warto też zwrócić uwagę na pozostałości zabudowań folwarku cysterskiego w Starzyńskim Dworze. Zachowany spichlerz, budynek bramny z odtworzoną kaplicą, spiętrzenie wody na potoku wpływającym do Płutnicy i resztki młyna wodnego, kuźni… Zabytki cysterskie otwierają nam świat europejskiej kultury, która tu na Pomorzu ma swój szczególny wymiar społecznej integracji.

Dziewiętnastowieczne pałace i dwory w Rzucewie, Sławutówku, Rekowie Górnym, Łebczu, pośród parków zapraszają do swych wnętrz jako hotele i restauracje.

 

Atrakcje turystyczne…

Rzucewo, "cypel rzucewski", osada łowców fok z epoki kamienia, III-II tys. p.n.e. Stworzyli silną, oryginalną kulturę zw. rzucewską, znaną z charakterystycznej ceramiki, wyrobów bursztynowych, kamiennych narzędzi.

Mieroszyno, kurhan, VIII-VI w. p.n.e., kultura łużycka, epoka brązu. Jedyny zachowany w całości z pośród rozległego cmentarzyska, usytuowany na północnym krańcu Kępy Swarzewskiej...

Starzyno, kościół parafialny (poł.XVIIw.). Fundacja cystersów.  Oryginalne wyposażenie i wybitne paramenty liturgiczne Andrzeja I Mackensena.  XVII-wieczna, eschatologiczna wizja Sądu Ostatecznego na polichromii ściany tęczowej.

Starzyński Dwór z resztkami zabudowy cysterskiego folwarku.

Mechowo, kościół parafialny, szachulcowy (poł.XVIIIw.), barokowe wyposażenie. Fundacja cysterska. Obrazy z warsztatu znakomitego malarza pomorskiego Hermana Hana, w tym wyjątkowo cenne ikonograficznie Fons Vitae.

Swarzewo, kościół parafialny (poł.XIXw.), cudowna gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVw.). Od pokoleń mieszkańcy Ziemi Puckiej pieszo pielgrzymują do Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza.

Zespoły pałacowo - parkowe (XIXw.): w Rekowie Górnym , Rzucewie, Sławutówku, Łebczu pełnią funkcje hotelowe i restauracyjne, a w Celbowie, Starzyńskim Dworze to układy plenerowe.

Groty Mechowskie, Mechowo, tel. (058) 673 90 02; (058) 673 16 55. Osobliwość geologiczna na całym Niżu Europejskim,  z czasu ostatniego zlodowacenia. Charakterystyczne wejście pomiędzy piaskowcowymi słupami. Występujące  w jaskini nacieki to drobne jasno  zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi , wąski i niski korytarz sięgający prawie 61m w głąb skarpy. Ta część groty jest niedostępna.

Rezerwat ptactwa wędrownego tzw. „Beka” - błota ujścia rzeki Redy.

Rezerwat Przyrody „Bielawskie Błota” na zachód od Mieroszyna.

Rezerwat Przyrody „Darzlubskie Buki”, Puszcza Darzlubska na południe od Mechowa.

„Kaczy Winkel” – nadmorski punkt widokowy, miejsce okresowego gromadzenia się ptaków wodnych u ujścia Płutnicy.

Aleja Lipowa łącząca Rzucewo z Osłoninem.

 

Trasy rowerowe: „Szarych Mnichów”– Mechowo-Starzyno-Starzyński Dwór-Jastrzębia Góra, w rozwinięciu Wejherowo-Jastrzębia Góra oraz ścieżka rowerowa: Puck-Swarzewo-Hel.

 

 

 

 

Środowisko naturalne Gminy Puck zostało zabezpieczone rezerwatami oraz chronionymi stanowiskami przyrodniczymi.

 

 

Beka. U ujścia Redy, na błotnych, słonych łąkach rozciąga się rezerwat ptactwa wędrownego, zwany Beka. Chroni zbiorowiska bagienne i łąkowe z rzadkimi gatunkami roślin, w tym słonorośli. Ostoja fauny wodno-błotnej z rzadką już grupą siewkowatych m.in. biegusy. Rezerwat w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, o pow. 193,01 ha, utworzony w  roku 1988. Inf. tel. (058) 673 64 05.

 

Bielawskie Błota. Rozległe mokradła i torfowiska Błot Przymorskich na Wybrzeżu Słowińskim, od wschodu sięgające po dolinę Czarnej Wody, są objęte rezerwatem przyrody Bielawskich Błot. Chroniona roślinność bagienna, a szczególnie woskownica europejska i malina moroszka tworzy rezerwaty florystyczne. Bezpieczna ostoja ptaków. Otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat o pow. 680,21 ha, wschodnia część w gminie puckiej, utworzony w roku 1999.

 

 

Puszcza Darzlubska
, wielki kompleks leśny, pozostałość naturalnej puszczy o pow. 14 013 ha zajmujący znaczną część Kępy Puckiej, Sandru Piaśnickiego i rynnę J. Dobrego na Pobrzeżu Kaszubskim, w gminach Wejherowo, Puck i Krokowa. Lasy liściaste, mieszane, a w okolicy Piaśnicy z przewagą sosny. Charakterystyczne głazy narzutowe, takie jak Diabelski Kamień, czy Boża Stopka na pół. zach. od Domatowa. Izba Przyrodnicza w leśniczówce Muza.

 

 

Darzlubskie Buki.
Wydzielony  w okolicy Mechowa  leśny rezerwat przyrody z okazałym starodrzewem bukowym o dużym zwarciu jako relikt prastarej Puszczy Darzlubskiej. Bogata flora roślin naczyniowych, a wśród nich gatunki o cechach podgórskich. Rezerwat o pow. 28,10 ha, utworzony w 1960 r.

 

Aleja Lipowa. Nadmorskie wsie Rzucewo i Osłonino połączone są piękną, kilkusetletnią aleją lipową z częściowo zachowanym czterorzędowym układem drzew, zwaną aleją Sobieskiego. Warto przejść się tym traktem pamiętającym czasy króla Jana III Sobieskiego i obecności tutaj…

 

 

Kaczy Winkel, punkt widokowy. Mijając Płutnicę, zatrzymajmy się przy tzw. Kaczym Winklu, rozciąga się przed nami wspaniała panorama na zakole Zatoki i pucki klif z majestatyczną bryłą puckiego kościoła. Jesienią i wiosną spotkamy tu stada wędrownego wodnego ptactwa. 


Groty Mechowskie, urokliwie położone w jarze u wlotu do wsi Mechowo, 10 km od Pucka. Osobliwość geologiczna na całym Niżu Europejskim, pochodząca z czasu najmłodszego zlodowacenia. Inf. tel. (058) 673 90 02; (058) 673 16 55. Wejścia do Grot, pomiędzy charakterystycznymi piaskowcowymi słupami znajdują się poniżej poziomu otaczającego je  terenu. Strop jaskini powstał z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany tworzy sypki piasek i słupy z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno piaszczyste. Występujące  w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno  zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi , wąski i niski korytarz sięgający prawie 61m w głąb skarpy. Ta część groty jest dostępna tylko dla speleologów. Czynne codziennie od 9.oo do 17.oo.

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.