Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Komunikaty

 

 

 

**********************************************************************************************************

Bezpłatny certyfikat językowy finansowany ze śrdodków UE 

 

**********************************************************************************************************

 

Informacja dla mieszkanców Powiatu Puckiego o potrzebie sprawdzenia

zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

 

 

*************************************************************************************************************

 

W dniu 19 marca 2009 r. Sejm przyjął ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / wymaga jeszcze publikacji w Dzienniku Ustaw/.

Zapisane w znowelizowanej ustawie przepisy zapewniają lepszy dostęp do edukacji najmłodszych - poprzez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej od lat pięciu oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego od lat sześciu.

Przez najbliższe trzy lata rodzice będą mogli ubiegać się o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

Informacje szczegółowe na ten temat na :

www.6latki.men.gov.pl

 

HARMONOGRAM  

 

*********************************************************************************************************

 

 

 

I  N  F O  R  M  A  C J A !!!!

 

    

 

 

   

DOWÓD OSOBISTY podlega unieważnieniu:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; 

2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza; 

3. z dniem zgonu jego posiadacza; 

4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego; 

5. po upływie trzech miesięcy w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowowdzie osobistym np: nazwiska, adresu zamieszkania;

6. z dniem upływu wazności dowodu osobistego. 

 

***************************************************************************************************************

 

S T Y P E N D I A    S Z K O L N E

  

o   charakterze   socjalnym

 

Od 1 stycznia  2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych  słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenie średniego.

 
 INFORAMCJA O STYPENDIACH

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

 

***************************************************************************************************************** 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU GMINY PUCK,  

NA KTÓRY MOŻNA WPŁACAĆ NALEŻNE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
BANK   SPÓŁDZIELCZY   KROKOWA
 
 

1 3 8 3 4 9 0 0 0 2 0 0 0 8 9 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0  

 

 

 

****************************************************************************************************************

 

 ****************************************************************************************************************

 
   

 

 ****************************************************************************************************************

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.