Dzisiaj jest sobota 22 stycznia 2022, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz
POMOC RODZINIE
Innowacyjna Gospodarka
RPO
WFOŚ
EFS
PROW
Zaadoptuj Psa
Gminy partnerskie
Gmina Puck Fundusze Unijne

POZYSKANE FUNDUSZE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

INWESTYCYJNYCH W LATACH 1991 - 2006 

 

 

Nazwa jednostki współfinansującej

Wartość zadania w zł.

Kwota pozyskanych środków

w zł

Nazwa zadania

Fundacja EkoFundusz

3.625.730,-

964.997,-

Kanalizacja sanitarna w Gnieżdżewie i Swarzewie

4.778.791,-

1.508.000,-

Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku

3.604.570,-

597.000,-

Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie

4.343.000,-

1.697.727,-

Kanalizacja sanitarna w Mrzezinie

Agencja Nieruchomości Rolnych

4.778.791,-

300.000,-

Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku

2.685.212,-

552.212,-

Budowa oczyszczalni ścieków w Kłaninie

212.161,- Dokumentacja

484.080,- Kanalizacja Radoszewo

 

447.788,-

Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Starzynie, Starzyńskim Dworze, Werblinii i w adoszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radoszewie

739.621,-

347.744,-

Sieć wodociągowa w Celbowie i Brudzewie – etap I i II.

 

7.000,-

Boisko w Rekowie Górnym

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3.625.730,-

195.380,-

Kanalizacja sanitarna w Gnieżdżewie i Swarzewie

Urząd Marszałkowski

w Gdańsku

3.604.570,-

940.161,-

Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie

69.305,-

17.000,-

Kanalizacja deszczowa ul. Wiśniowej w Żelistrzewie

35.860,-

22.680,-

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Wiejskim Domu Kultury w Sławutowie

49.790,-

30.896,-

Remont wraz z modernizacją Wiejskiego Klubu Kultury w Celbowie

258.150,-

50.000,-

Remont posadzki w sali sportowo – gimnastycznej w Zespole Szkół w Żelistrzewie

334.465,-

125.000,-

Ścieżka rowerowa w Swarzewie

 

230.000,-

Modernizacja dróg śródpolnych

65.053,-

14.754,-

Adaptacja byłej zabytkowej kuźni na cele kulturalno-turystyczne w Radoszewie

54.495,-

32.320,-

Renowacja zabytkowego kościoła w Starzynie poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła – etap I

Wojewoda Pomorski

4.778.791,-

150.000,-

Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku

Pomorski Urząd Wojewódzki

211.101.-

55.000,-

Sieć wodociągowa z przyłączami Domatówko –Leśniewo II etap

101.656,-

100.000,-

Oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Puck

SAPARD

732.083,-

356.625,-

Modernizacja drogi gminnej – budowa nawierzchni

drogowej w miejscowości Gnieżdżewo

223.411,-

87.426,-

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Brudzewie – zadanie nr 1

Fundusz Spójności

8.500.000,-

4.675.000,-

Kanalizacja sanitarna w Połchowie i Rekowie Górnym

PHARE 2002 SSG

2.200.000,-

1.408.000,-

„Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” – budowa pomostów w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie oraz stacji turystycznej w Swarzewie

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

90.087,-

37.836,-

Wymiana posadzek w szkole w Żelistrzewie

20.622,-

6.186,-

Remont łazienek i świetlicy w szkole w Żelistrzewie

SPO „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania Pilotażowy Program LEADER+

 

150.000,-

150.000,-

„Przygotowanie do stworzenia Lokalnej Grupy Działania”

SPO „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

 

197.658,-

129.530,-

Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenów przyległych w Smolnie

131.048,-

80.418,-

Zagospodarowanie skarp przy ulicy Rybackiej w Swarzewie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3.625.730,-

600.000,-

Kanalizacja sanitarna w Gnieżdżewie i Swarzewie

4.778.791,-

1.000.000,-

Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku

3.604.570,-

1.500.000, Pożyczka

600.000,- Umorzenie

Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie

2.070.000,-

1.000.000,- Pożyczka 340.000,- Umorzenie

Kanalizacja sanitarna w Smolnie

808.000,-

300.000,-  Pożyczka

105.000,- Umorzenie

Kanalizacja sanitarna w Strzelnie, Łebczu i Swarzewie (I etap)

4.343.000,-

1.200.000,-  Pożyczka

420.000,- Planowane umorzenie

Kanalizacja sanitarna w Mrzezinie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.685.212,-

1.600.000,- Pożyczka

704.000,- Planowane umorzenie

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłanino ( inwestycja wspólna z gminą Krokowa )

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4.020.165

472.500,-

Budowa Szkoły Podstawowej w Starzynie

419.334,-

70.000,-

Remont starej szkoły w Starzynie

1.179.869,-

110.000,-

Sala gimnastyczna z łącznikiem przy szkole w Werblinii

3.041.420,-

90.000,-

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Darzlubiu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

4.020.165,-

50.000,-

Budowa Szkoły Podstawowej w Starzynie

Urząd Kultury Fizycznej i sportu

4.020.165,-

150.000,-

Budowa Szkoły Podstawowej w Starzynie

Ministerstwo Finansów

4.020.165,-

10.000,-

Budowa Szkoły Podstawowej w Starzynie

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

5.000.000,-

240.000,-

Boisko sportowe w Żelsitrzewie

Razem

 

20 278 180,-

 

Kopiowanie materiałów za zgodą OKSiT. Copyright © 2007 OKSiT. Projekt i wykonanie: Seenet.